Kariera

 

Oferty pracy


Zapraszamy do składania ofert pracy, CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres biuro@connexus.org.pl

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane.

Prosimy również o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CONNEXUS Robert Szymański dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101. poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, ze przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania".